Coming Out Stories – projet de théâtre de Rosa Lëtzebuerg asbl / Centre CIGALE

14.10. & 15.10.2017 @ Neimenster – Salle Robert Krieps

 

FLYER-A5-rectoverso-comingoutstoriesFINAL

(FR/ ENG / DE below)

Am Kader vun der ILL-Summer Residenz am Walfer Kulturschapp kënnt Dir den 12.8. en klengen Extrait aus den „Coming Out Stories“ gesinn, eng Lecture Scénique, déi den 14. an 15. Oktober am Neimënster wäert opgefouert ginn. D’Équipe vun de „Coming Out Stories“ huet 2 Wochen am Kulturschapp un hirem Projet geprouft, an freet sech, éischt Resultater dem Publique ze weisen.

Mir notzen déi Occasioun, fir mat Rosa Lëtzebuerg-CIGALE en Rosa GrILLfest ze feieren. Dat funktionéiert sou: mir stellen de Grill, där bréngt är Grillsaache mat, eis Équipe grillt Iech se. Gedrénks gëtt et natierlech och!

„Coming Out Stories“ ass en Theaterprojet vun Rosa Lëtzebuerg-CIGALE, dee Geschichte vun 13 Mënschen an enger szenescher Liesung virstellt fir d’Visibilitéit vu LGBTI-Mënschen ze erhéijen andeems reell Liewenssituatiounen thematiséiert ginn. All d’Texter goufen zu Lëtzebuerg gesammelt a gi vun dräi Schauspiller*innen – Christine Garnier, Jean-Paul List an Pauline Maillet – ënnert der Regie vum Sandy Artuso gelies.
An Zesummenaarbecht mat Rosa Lëtzebuerg-CIGALE.
—————–
(FR)
Dans le cadre de la résidence estivale de ILL au Walfer Kulturschapp, nous présenterons le 12 août un extrait des “Coming Out Stories”, une lecture scénique qui aura lieu le 14 et 15 octobre au Neimënster. Pendant deux semaines, l’équipe du projet a répété au Kulturschapp et se fera un plaisir de présenter les premiers résultats au public.

Nous saisissons l’occasion et organiserons le Rosa GrILLfest, ensemble avec nos ami.e.s de Rosa Lëtzebuerg-CIGALE. Voici le plan: nous mettons à disposition le grill, vous amenez qqch. à manger and nous le préparons pour vous! Nous nous occupons des boissons!

“Coming Out Stories” est un projet théâtre initié par Rosa Lëtzebuerg-CIGALE et présente sous forme de lecture scénique les parcours de vie bien réels de 13 personnes, dans le but d’accroître la visibilité des personnes LGBT. Les textes ont été collectés au Luxembourg et seront seront lus par trois acteur.e.s: Christine Garnier, Jean-Paul List and Pauline Maillet, sous la régie de Sandy Artuso.

En collaboration avec Rosa Lëtzebuerg-CIGALE.

————–
(ENG)

As a part of the ILL- summer residency at the Walfer Kulturschapp, we will present an extract of the „Coming Out Stories“ on August 12th, a scenic reading premiering on October 14th an 15th at Neimënster. The team of the project has been rehearsing at the Kulturschapp for 2 weeks, and is very happy to present first results to the public.

We take this an opportunity to have a Rosa GrILLfest together with our friends from Rosa Lëtzebuerg-CIGALE. Here’s the plan: we will provide the barbeque, you bring your food and we will grill it for you! Drinks will be also available!

„Coming Out Stories“ is a theatre project by Rosa Lëtzebuerg-CIGALE, which presents the life stories of 13 people in a scenic reading, hoping to increase the visibility of LGBTI by showing real life conditions. The texts were gathered among people living in Luxembourg and will be recited by three actors/actresses: Christine Garnier, Jean-Paul List and Pauline Maillet, directed by Sandy Artuso.

In collaboration with Rosa Lëtzebuerg-CIGALE.

——————
(DE)
Im Rahmen der ILL-Sommerresidenz im Walfer Kulturschapp wird am 12.8. ein Auszug aus den „Coming Out Stories“ gezeigt, einer szenischen Lesung, die am 14. und 15. Oktober im Neimënster aufgeführt wird. Das Team dieses Projektes hat 2 Wochen lang im Kulturschapp geprobt, und freut sich sehr, erste Resultate dem Publikum zu zeigen.

Wir nutzen die Gelegenheit, um zusammen mit Rosa Lëtzebuerg-CIGALE ein Rosa GRILLfest zu feiern. Das läuft so: wir stellen den Grill, Ihr bringt Grillsachen mit, die wir dann für euch zubereiten. Für Trank ist natürlich auch gesorgt!

„Coming Out Stories“ ist ein Theaterprojekt von Rosa Lëtzebuerg-CIGALE, bei dem die Geschichten von 13 Menschen in einer szenischen Lesung vorgestellt werden; Ziel ist, die Sichtbarkeit von LGBTI-Menschen zu erhöhen, indem reelle Lebenssituationen präsentiert werden. Die Texte wurden in Luxemburg gesammelt und werden von drei Schauspieler*innen – Christine Garnier, Jean-Paul List und Pauline Maillet – unter der Regie von Sandy Artuso vorgetragen.

In Zusammenarbeit mit Rosa Lëtzebuerg-CIGALE

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.