06.02.2018 – PINK GENTS – Soirée discussion avec Joaquin Perez (président du group senior gay de Madrid)

LU:
Pink Gents empfänken den Joaquin Perez, President vum Schwulen Senioren Club vun Madrid, en Dënsten 06.02.2018 fir en Diskussiounsowend iwwer d’Évolutioun vun der Gay-Zeen an Spuenien an den Aktivitéiten vun sengem Grupp. D’Presentatioun fänkt um 19:00 un (d’Dieren sin ab 18:30 op mat enger Kippchen an E puer Schnittecher)Mir envisagéieren en Projet ze machen iwwert d’Geschischt vun der letzeboier Gay-Zeen vun den leschten 50 Joer bis Haut an brauchen ÄR Geschichten an Anekdoten! Kommt also all laanscht an bréngt är Frënn mat! Keng Alterslimit!

FR:
Pink Gents reçoivent Joaquin Perez, président du group senior gay de Madrid, mardi le 06.02.2018 pour une soirée-discussion sur l’évolution de la vie gay en Espagne et les activités de son group. La présentation commencera à 19:00 (entrée ouverte à 18:30 avec vin mousseu et canapés)

Nous envisageons de faire un projet relatif à l’histoire des gays du Luxembourg des 50 dernières années à aujourd’hui et avons besoin de VOS histoires et anectodes! Venez nombreux et emmenez vos amis! Sans limite d’âge!

DT:
Pink Gents empfangen Joaquin Perez, Präsident der Senioren Schwulengruppe von Madrid, am Dienstag, den 06.02.2018 für einen Diskussionsabend über die Entwicklung des schwulen Lebens in Spanien und die Aktivitäten seiner Gruppe. Die Präsentation beginnt um 19:00 Uhr (Einlass um 18:30 Uhr mit Sekt und Schnittchen)

Wir planen ein Projekt über die Geschichte der Schwulen in Luxemburg von den letzten 50 Jahren bis heute und brauchen DEINE Geschichten und Anekdoten! Komm und bring deine Freunde! Keine Altersgrenze!

ENG:
Pink Gents are receiving Joaquin Perez, president of the Madrid’s senior gay group, on Tuesday, February 6th 2018 for an evening of discussion on the evolution of gay life in Spain and the activities of his group. The presentation will start at 19:00 (doors open at 18:30 with some sparkling wine and finger food).

We plan to start a project on the gay history of Luxembourg from the last 50 years until today and need YOUR stories and anectodes! Come and bring your friends! No age limit!