Doris Day 96th Birthday – Que Sera, Sera – Pillow Talk

(L)

Zu Gonscht vum 96. Gebuertsdag vun der amerikanescher Schauspillerin Doris Day presentéiert GGTV Iech de Klassesche Film: PILLOW TALK (1959), mam Doris Day a Rock Hudson gratis. FILM

(D)

Zu Ehren des 96sten Geburtstag der amerikanischen Schauspielerin Doris Day, präsentiert GGTV den Klassiker PILLOW TALK (1959) mit Doris Day und Rock Hudson kostenlos. FILM

(F)

En l’honneur des 96 ans de la grande actrice américaine Doris Day, GGTV vous présente immédiatement et toujours gratuitement le film classique: PILLOW TALK (1959), mettant en vedettes Doris Day et Rock Hudson. FILM

(ENG)

In honor of the 96th birthday of the American actress Doris Day, GGTV presents now and always free, the classic film, PILLOW TALK (1959), starring Doris Day and Rock Hudson. FILM