Le conseil d’administration / Board members / Verwaltungsrat

Membere vum Verwaltungsrot
Tom HECKER, Präsident
Caroline BUCK, Sekretärin
Kevin THEISEN, Kassenwart

Weider Membere vum Verwaltungsrot
Laurent BOQUET, Jeannine LANGERS, Claude SCHMITZ, Dominique VITALI

Kooptéiert Membere vum Verwaltungsrot
Andy MAAR

Centre CiGaLe – seng Mataarbecchter
Roby ANTONY, chargé de direction
Enrica PIANARO, employée